Интернет основа: Головна сторінка — Кабельний оператор ОСНОВА™ – Ethernet — Кабельний оператор ОСНОВА™

Головна сторінка — Кабельний оператор ОСНОВА™

   Акція «Модуль за 1 гривню» (надалі — Акція) є рекламною кампанією ТОВ «ОСНОВА-ТВ» (надалі — Організатор), спрямованою на залучення споживачів, підвищення споживчого попиту на комплексну послугу «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі, популяризацію іміджу та просування послуг через офіціальний сайт компанії — Організатора.

1.Порядок та умови проведення Акції

1.1. Період проведення Акції: з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

1.2. Місце проведення Акції – територія міста Чернігів.

1.3. Право на участь в Акції мають Абоненти, передбачені у розділі 2 цих Умов.

1.4. Абоненти, які мають право на участь в Акції згідно з цими Умовами мають право отримати САМ-модуль за акційною ціною 1 (одна) грн. 00 коп.

1.4.1. Під акційною ціною мається на увазі отримання знижки у розмірі 799 (сімсот дев’яносто дев’ять) грн. 00 коп. від повної вартості обладнання.

1.4.2. Повна вартість обладнання, необхідного для підключення до Послуги доступу до мережі Інтернет та доступом до пакету телепрограм у цифровому форматі за допомогою САМ-модуля, становить 800 (вісімсот) грн. 00 коп.

1.4.3. Під отриманням САМ – модуля мається на увазі отримання послуги з встановлення САМ – модуля з урахуванням його вартості.

1.5. Вартість інших додаткових сервісів, матеріалів та обладнання, які не включені до Умов проведення акції, підлягає оплаті згідно чинних Тарифів Організатора.

1.6. За акційною ціною може бути здійснено підключення до Послуги та отримання лише одного САМ-модуля за однією адресою, одним Абонентом з урахуванням цих Умов.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі — Учасники) є дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років та які в період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року бажають підключитись до Послуги «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі лише з тарифним планом «Елітний», а також відповідають вимогам, визначеним цими Умовами.

2.2. В Акції можуть брати участь:

2.2.1. Особи, які не перебувають в договірних відносинах із Організатором та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі, згідно положень цих Умов;

2.2.2. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому форматі, але не є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора та бажають підключитись до Послуги «Інтернет+ТБ» з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі;

2.2.3. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора, але не є Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому/цифровому форматі та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі.

2.2.4. Особи, які є Абонентами Послуги «Інтернет+ТБ» тарифних планів «Інтернет+УПП» з доступом до пакету телепрограм в аналоговому форматі «Універсальна програмна послуга — 2013» та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі.

2.3. Для участі в акції необхідно:

 — оформити заявку на підключення на офіційному сайті компанії www.osnova.tv;

 — підписати Заяву про приєднання до регламенту надання телекомунікаційних послуг;

 — підписати відповідну Додаткову угоду до Регламенту надання телекомунікаційних послуг;

 — підписати відповідний Акт прийому – передачі виконаних робіт;

 — сумлінно виконувати умови підписаної Додаткової угоди.

2.4. Не визнаються Учасниками Акції:

2.4.1. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які були абонентами будь-якої з послуг Організатора та відмовились від надання Послуг протягом останніх 6 (шести) місяців до дати початку дії даної Акції.

2.4.2. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які перебували (-ють) в договірних відносинах з Організатором та призупинили надання будь – якої з послуг Організатора протягом останніх 12 (дванадцяти) місяців до дати початку дії даної Акції.

2.4.3. Особи, які не зареєстровані та/або не мають відповідних документів, підтверджуючих їх право власності/співвласності на приміщення за місцем надання Послуги.

2.4.4. Співробітники Організатора.

2.4.5. Юридичні особи та фізичні особи — підприємці.

2.5. Умови Акції не розповсюджуються на осіб, які мають заборгованість перед Організатором за раніше надані Послуги, до моменту погашення даної заборгованості.

2.6. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.Інші умови

3.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнювати чи змінювати дані Умови. Повідомлення про доповнення чи зміни будуть оприлюднені на сайті www.osnova.tv. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Умов.

3.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.

3.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

3.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в цих Умовах, а також зобов’язуються виконувати ці Умови.

3.5. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Послуги, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

Ethernet — Кабельний оператор ОСНОВА™

Тарифи з необмеженим об’ємом Інтернет – трафіку*

 

Параметри тарифного плану

Drive

Ultra

Швидкість доступу до мережі Інтернет до 50 Мбіт/с до 100 Мбіт/с
Щомісячна абонентна плата 135,00 грн. 185,00 грн.
Підтримка постійної ІР-адреси 30,00 грн./місяць

Вартість підключення (технологія Ethernet)

1,00 грн. + вартість організації кабельної лінії + внесення на особовий
рахунок суми в розмірі 2-х абонентних плат
Послуга IPTV ознайомитись в особовому кабинеті

 

Середній час завантаження файлів

 

5Мбіт/с

25Мбіт/с

30Мбіт/с

50Мбіт/с

80Мбіт/с

100Мбіт/с

1.4 Гб
(фільм звичайної якості)
45 хвилин 9 хвилин 7.5 хвилин 4.5 хвилин 2 хвилини 2 хвилини
4.5 Гб
(фільм гарної якості)
2 години 25 хвилин 20 хвилин 15 хвилин 9 хвилин 7 хвилин
25 Гб
(фільм високої якості)
13 годин 2.5 години 2 година 1 година 45 хвилин 40 хвилин
0.01 Гб
(аудіо файл)
1 хвилина миттєво миттєво миттєво миттєво миттєво
Skype відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно
Онлайн Ігри відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно

* — Трафік не враховується.

 1. Наведена у тарифних планах швидкість — це швидкість на вхідному порту мережевої карти.
 2. Абонентна плата – фіксований платіж, встановлений Провайдером за доступ на постійній основі до своєї мережі незалежно від факту отримання послуг.
 3. Облік трафіку, який використав Споживач, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації). Під час розрахунків трафіку застосовуються такі співвідношення: 1 024 байт = 1 Кб, 1 024 Кб = 1 Мб

Тарифи чинні з 01.01.2020 р . Мінімальний строк дії тарифів: з 01.01.2020р. по 31.01.2020р. Дія тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Підприємство належним чином не повідомить про їх зміни, у порядку передбаченому Регламентом та чинним законодавством у галузі телекомунікацій.

Тарифи Інтернет за технологією PON

Тарифи з необмеженим об’ємом Інтернет – трафіку* для фізичних осіб,
що проживають у приватному секторі за технологією

PON 

 

Параметри тарифного плану

Start + (PON)

Ultra + (PON)

Швидкість доступу до мережі Інтернет до 20 Мбіт/с до 100 Мбіт/с
Щомісячна абонентна плата 175,00 грн. 205,00 грн.
Підтримка постійної ІР-адреси 30,00 грн./місяць
Вартість підключення послуги доступу до мережі Інтернет за технологією PON, грн. 999,00/799*грн
 + вартість організації кабельної лінії + внесення на особовий рахунок  суми в розмірі 2-х абонентних плат
Послуга IPTV ознайомитись в особовому кабинеті

* — Акційна пропозиція для нових абонентів на певній території


 

Середній час завантаження файлів

 

5Мбіт/с

25Мбіт/с

30Мбіт/с

50Мбіт/с

80Мбіт/с

100Мбіт/с

1.4 Гб
(фільм звичайної якості)
45 хвилин 9 хвилин 7.5 хвилин 4.5 хвилин 2 хвилини 2 хвилини
4.5 Гб
(фільм гарної якості)
2 години 25 хвилин 20 хвилин 15 хвилин 9 хвилин 7 хвилин
25 Гб
(фільм високої якості)
13 годин 2.5 години 2 година 1 година 45 хвилин 40 хвилин
0.01 Гб
(аудіо файл)
1 хвилина миттєво миттєво миттєво миттєво миттєво
Skype відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно
Онлайн Ігри відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно відмінно

* — Трафік не враховується.

 1. Наведена у тарифних планах швидкість — це швидкість на вхідному порту мережевої карти.
 2. Абонентна плата – фіксований платіж, встановлений Провайдером за доступ на постійній основі до своєї мережі незалежно від факту отримання послуг.
 3. Облік трафіку, який використав Споживач, ведеться з точністю до байта (одиниці тарифікації). Під час розрахунків трафіку застосовуються такі співвідношення: 1 024 байт = 1 Кб, 1 024 Кб = 1 Мб

Тарифи чинні з 01.01.2020 р . Мінімальний строк дії тарифів: з 01.01.2020р. по 31.01.2020р. Дія тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Підприємство належним чином не повідомить про їх зміни, у порядку передбаченому Регламентом та чинним законодавством у галузі телекомунікацій.

Оплата послуг — Кабельний оператор ОСНОВА™

Оплата послуг

 

 

 

 


 

АТ «Ощадбанк» — один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найрозгалуженішу мережу установ — близько 6000.


з/п

Адреса відділення


з/п

Адреса відділення

1 вул. 50 років ВЛКСМ, 50 14 пр-т Перемоги, 12/2
2 вул. 50 років СРСР, 8 15 пр-т Перемоги, 131
3 вул. Бєлова, 8 16 пр-т Перемоги, 147
4 вул. Гагаріна, 4 17 пр-т Перемоги, 168
5 вул. Доценка, 25А 18 вул. Рокоссовського, 25
6 вул. Київська, 6 19 вул. Рокоссовського, 42А
7 вул. Красносєльського, 73 20 вул. Текстильщиків, 7
8 вул. Любечськая, 40А 21 вул. Толстого, 96
9 пр-т Миру, 19 22 вул. Шевченка, 22
10 пр-т Миру, 53 23 вул. Шевченка, 108
11 пр-т Миру, 89 24 вул. Щорса, 6
12 пр-т Миру, 190 25 вул. Щорса, 32
13 пр-т Миру, 247 26 вул. Щорса, 72А

 

Публічне акціонерне товариство Банк «Демарк» діє в складі банківської системи України з 1992 року. Статут банку зареєстрований в Національному банку України 10 липня 1992 року під № 122 як закрите акціонерне товариство.

Оплата послуг кабельного оператора ОСНОВА™ приймається без комісії.


з/п

Адреса відділення


з/п

Адреса відділення

1 вул. 1 Травня, 167 18 вул. Одинцова, 25
2 вул. 1 Травня, 170 19 пр-т Перемоги, 92
3 вул. 1 Травня, 172 20 пр-т Перемоги, 141
4 вул. 50 років ВЛКСМ, 3А 21 вул. Пирогова, 16
5 вул. 50 років СРСР, 7А 22 вул. Проектна, 1
6 вул. Волковича, 25 23 вул. Пухова, 130
7 вул. Г.Полуботка, 4 24 вул. Рокоссовського, 14
8 вул. Гончарова, 11 25 вул. Текстильників, 15
9 вул. Доценка, 4 26 вул. Ушинського, 23
10 вул. Комсомольська, 28 27 вул. Шевченка, 16
11 вул. Червоногвардійська, 10 28 вул. Шевченка, 50
12 вул. Красносільського, 71 29 вул. Шевченка, 95
13 пр-т Миру, 47 30 вул. Шевченка, 162А
14 пр-т Миру, 80 31 вул. Широка, 2
15 пр-т Миру, 207А 32 вул. Щорса, 19
16 пр-т Миру, 211 33 вул. Щорса, 40
17 вул. Одінцова, 17 34 вул. Щорса, 66

з/п

Адреса відділення


з/п

Адреса відділення

1 Вокзальна площа 14 вул. Рокоссовського, 33
2 вул. 1 Травня, 157 15 вул. Текстильників, 16
3 вул. 50 років СРСР, 8 16 вул. Толстого, 96
4 вул. Волковича, 15 17 вул. Шевченка, 22
5 вул. Гагаріна, 4 18 пр-т Миру, 16А
6 вул. Доценка, 2 19 пр-т Миру, 17
7 вул. Доценка, 25А 20 пр-т Миру, 28
8 вул. Елеваторна, 2 21 пр-т Миру, 89
9 вул. Кленова, 2 22 пр-т Миру, 190
10 вул. Лесковицька, 18 23 пр-т Миру, 257
11 вул. Любечська, 40А 24 пр-т Перемоги, 18
12 вул. Мстиславська, 173 25 пр-т Перемоги, 115
13 вул. Незалежності, 14А

 

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни. За даними дослідження GFK Ukraine у третьому кварталі 2012 року нас вважають основним банком 35% клієнтів – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за нами семи банків разом взятих. Серед корпоративних клієнтів цей показник становить 38%.


п/п

Адреса відділення


п/п

Адреса відділення

1 вул. Сережнікова, 6 14 пр-т Миру, 49
2 пр-т Перемоги, 92 15 вул. Одинцова, 2
3 пр-т Перемоги, 119 16 вул. Г. Полуботка, 53
4 вул. Рокоссовського, 43 17 вул. Текстильщиків, 18
5 вул. Комсомольська, 43 18 вул. Рокоссовського, 70
6 вул. 50 років СРСР, 8А (ринок Нива) 19 вул. 1-го Травня, 168
7 вул. Інтернаціоналістів, 21А 20 вул. Шевченка, 47
8 вул. Щорса, 37 21 вул. П. Морозова, 36
9 вул. Красносільського, 59 22 пр-т Миру, 35
10 вул. Коцюбинського, 66 23 вул. Інструментальна, 2А
11 вул. Бєлова, 29 24 пр-т Перемоги, 9
12 пр-т Миру, 253 25 вул. Любецька, 70
13 вул. Гагаріна, 11 26 вул. Щорса, 62А

 

Універсальна кредитна системна установа, яка діє у всіх регіонах України і здійснює комплексне обслуговування клієнтів — резидентів і нерезидентів України — з метою одержання прибутку на підставі затвердженого Статуту і відповідно до чинного законодавства України.

Оплата послуг кабельного оператора ОСНОВА™ приймається без комісії.

 

Заснований у 1992 році, сьогодні VAB Банк входить до групи «великих» банків за класифікацією НБУ, займає високі і стабільні позиції в банківській системі України.

Оплата послуг кабельного оператора ОСНОВА™ приймається без комісії.

 

Ibox — перша (рік виникнення — 2006р.) і найбільша роздрібна Компанія на ринку України в сегменті моментальних платежів. Оборот Компанії складає більше мільярда доларів на рік, чисельність персоналу налічує 300 співробітників. Офіси Компанії діють у всіх регіонах країни.

Оплата послуг кабельного оператора ОСНОВА™ приймається без комісії.


п/п

Адреса терміналу


п/п

Адреса терміналу

1 вул. 50 років СРСР, 2 (м-н Союз) 32 вул. Незалежності, 46 (м-н Квартал)
2 вул. 50 років СРСР 7А, ТД «21 століття» 33 вул. Одинцова 9А, м-н Сільпо
3 вул. Богунського, 40, м-н Союз 34 пр-т Перемоги 9Б, м-н Щедрий Кум
4 вул. Гагаріна, 2А, м-н Грань 35 пр-т Перемоги, 17, м-н Квартал
5 вул. Гагаріна, 15, м-н Квартал 36 пр-т Перемоги, 54, м-н Квартал
6 вул. Г.Полуботка, 20, м-н Союз 37 пр-т Перемоги, 62, контакт-центр eCall
7 вул. Дніпровська, 22, м-н Союз 38 пр-т Перемоги, 67, м-н Союз
8 вул. Доценко, 19, м-н Союз 39 пр-т Перемоги, 106, Прохолода
9 вул. Космонавтів, 9, м-н Молодіжний 40 пр-т Перемоги, 147, м-н Стріченский
10 вул. Котляревського, 25, ЦОА ОСНОВА™ 41 вул. Північна, 36, м-н Продукти
11 вул. Коцюбинського, 78, м-н Продукти 42 вул. Примакова, 10, м-н Технополіс
12 вул. Малиновського, 39, м-н Лоск 43 вул. Примакова, 10, м-н Технополіс
13 пр-т Миру, 21, Альфа-Банк 44 вул. Проектна, 1, ТЦ Вена (біля входу з 1-го Травня)
14 пр-т Миру, 24, м-н Союз 45 вул. Пухова, 140, м-н Квартал
15 пр-т Миру, 35, м-н Квартал 46 вул. Пухова, 142, м-н Домашній
16 пр-т Миру, 35, м-н Фокстрот 47 вул. Рокоссовського, 16А, ЦОА ОСНОВА™
17 пр-т Миру, 42, Дельта Банк 48 вул. Рокоссовського, 35, м-н Союз
18 пр-т Миру, 45, салон МТС 49 вул. Рокоссовського, 62, м-н Союз
19 пр-т Миру, 49, Мегацентр, вхід біля Ельдорадо 50 вул. Текстильників, 8, Експрес-Торг
20 пр-т Миру, 49, Мегацентр, вхід з парковки 51 вул. Текстильників, 11А, м-н Квартал
21 пр-т Миру, 49, Мегацентр, 1 поверх, вхід 52 вул. Тичини, 42, м-н Продукти
22 пр-т Миру, 49, Мегацентр, центр. вхід 53 вул. Толстого, 56, м-н Союз
23 пр-т Миру, 49, Мегацентр(цоколь) 54 вул. Толстого, 94, м-н Біля дому
24 пр-т Миру, 54, ЦОА ОСНОВА™ 55 вул. Шевченка, 9, м-н Союз
25 пр-т Миру, 174, м-н Чернігівська горілка 56 вул. Шевченка, 27, м-н Союз
26 пр-т Миру, 194, заправка ОККО 57 вул. Шевченка, 41, м-н Союз
27 пр-т Миру, 194/2, м-н Квартал 58 вул. Шевченка, 51, м-н Квартал
28 пр-т Миру, 253, м-н Квартал 59 вул. Шевченка, 112А, м-н Продукти
29 вул. Музикальна, 1/1, ТЦ Рояль 60 вул. Щорса, 25, м-н Союз
30 вул. Музикальна, 1/1, м-н Сільпо 61 вул. Елеваторна, 2, Масани
31 вул. Незалежності, 32, м-н Велика Кишеня 62 м. Новселівка, вул. Шевченка, 52, Епіцентр

п/п

Адреса терміналу


п/п

Адреса терміналу

1 вул. 1 Травня, 163 19 пр-т Перемоги, 82
2 вул. 50 років ВЛКСМ, 20А 20 пр-т Перемоги, 137
3 вул. Войкова, 11 21 вул. Пирогова, 16
4 вул. Воровського, 24 22 вул. Примакова, 10
5 вул. Героїв Чорнобиля, 1 23 вул. П’ятницька, 49
6 вул. Єськова, 12 24 вул. Рокоссовського, 7
7 вул. Кирпоноса, 33 25 вул. Рокоссовського, 15
8 вул. Малиновського 39 26 вул. Рокоссовського, 16А
9 пр-т Миру, 21 27 вул. Рокоссовського, 26
10 пр-т Миру, 49 28 вул. Самострова, 22
11 пр-т Миру, 54 29 вул. Стахановців, 12А
12 пр-т Миру, 61 30 вул. Текстильників, 8
13 пр-т Миру, 80 31 вул. Толстого, 108
14 вул. Музикальна, 1, корп.1 (1) 32 вул. Червоногвардійська, 5А
15 вул. Музикальна, 1, корп.1 (2) 33 вул. Шевчука, 14
16 вул. Музикальна, 2 34 вул. Щорса, 55
17 вул. Незалежності, 32 35 м. Новоселівка, вул. Шевченка, 58
18 вул. О.Молодчого, 46

 

Технологічний комплекс, що складається з терміналу самообслуговування і спеціального ПО. Зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для клієнта дозволяє швидко провести платіж на адресу будь-якого постачальника.


п/п

Адреса терміналу


п/п

Адреса терміналу

1 вул. Войкова, 40А 17 вул. Одинцова, 24
2 вул. Волковича, 2 18 вул. Пархоменко, 1А
3 вул. Горького, 82 19 пр-т Перемоги, 100
4 вул. Жабинського, 2 20 пр-т Перемоги, 95/3
5 вул. Занковецька, 30 21 вул. Попудренка, 8А
6 вул. Комсомольська, 17А 22 вул. Привокзальна, 1
7 вул. Комунальна, 2 23 вул. Рокоссовського, 15
8 вул. Корольова, 20 24 вул. Рокоссовського, 41
9 пр-т Миру 20 25 вул. Рокоссовського, 62
10 пр-т Миру, 204А 26 вул. Ушинського, 6
11 пр-т Миру, 243 27 вул. Червоногвардійська, 6А
12 пр-т Миру, 30 28 вул. Червоногвардійська, 22
13 пр-т Миру, 44 29 вул. Шевченка, 243
14 пр-т Миру, 49 30 вул. Щорса, 54
15 пр-т Миру, 53 31 вул. Щорса, 66
16 вул. О.Кошового, 29

 

Система «24nonStop» дозволяє організувати продаж електронних ваучерів, а також пряме поповнення мобільного зв’язку, Інтернет, IP-телефонії, інтернет-грошей, кабельного телебачення, страхування, комунальних платежів і багатьох інших сервісів.


п/п

Адреса терміналу


п/п

Адреса терміналу

1 вул. Бєлова, 28, м-н СеДаМ-Маркет 14 пр-т. Миру, 42, м-н СеДаМ-Маркет
2 вул. Волковича, 19, м-н СеДаМ-Маркет 15 пр-т Миру, 44Г, ТК Акваріум
3 вул. Глібова, 31, м-н Базис 16 вул. Одинцова, 16, м-н Базис №14
4 вул. Дніпровська, 25, м-н Смак 17 вул. Родимцева, 5, м-н СеДаМ-Маркет №2
5 вул. Доценка, 24А, м-н СеДаМ-Маркет 18 вул. Рокоссовського, 8, м-н СеДаМ-Маркет №1
6 вул. Кирпоноса, 28, дилер Інтертелеком 19 вул. Рокоссовського, 25, Чернігів — салон зв’язку
7 вул. Космонавтів, 2А, м-н СеДаМ-Маркет 20 вул. Савчука, 9А, м-н СеДаМ-Маркет
8 вул. Красносільського, 59, ринок Масани — дилер Інтертелеком 21 вул. Старобілоуська, 21, м-н Смак
9 вул. Красносільського, 61, м-н СеДаМ-Маркет 22 вул. Червоногвардійська, 29, м-н СеДаМ-Маркет
10 вул. Красносільського, 61, м-н СеДаМ-Маркет №5 23 пр-т Перемоги, 91, м-н СеДаМ-Маркет
11 вул. Красносільського, 73, м-н Каравай 24 пр-т Перемоги, 91, м-н Смак
12 вул. Любечська, 42, м-н Базис №10 25 вул. Щорса, 29, дилер Інтертелеком
13 вул. Любечська, 70, Cash&Carry Базис оптовий 26 вул. Щорса, 56, дилер Інтертелеком

 

ПОЛІКОМБАНК створений на базі Чернігівської філії російського АвтоВАЗбанку (м. Тольятті).
ПОЛІКОМБАНК зареєстровано постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 1994 року № 146.
Предметом діяльності банку є здійснення всіх видів банківських операцій, комплексне банківське обслуговування підприємств і організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб.


п/п

Адреса терміналу


п/п

Адреса терміналу

1 вул. Борисенка, 47 9 пр-т Перемоги, 10
2 вул. Дніпровська, 26 10 пр-т Перемоги, 33
3 вул. Київська, 1А 11 вул. Рокоссовського, 37
4 вул. Кирпоноса, 40 12 вул. Шевченка, 36/1
5 вул. Любецька, 60Б 13 вул. Шевченка, 37
6 пр-т Миру, 33 (готель «Україна») 14 вул. Шевченка, 103 (готель «Брянськ»)
7 пр-т Миру, 65 15 вул. Щорса, 53
8 вул. Незалежності, 32    

— Кабельний оператор ОСНОВА™

   Акція «Модуль за 1 гривню» (надалі — Акція) є рекламною кампанією ТОВ «ОСНОВА-ТВ» (надалі — Організатор), спрямованою на залучення споживачів, підвищення споживчого попиту на комплексну послугу «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі, популяризацію іміджу та просування послуг через офіціальний сайт компанії — Організатора.

1.Порядок та умови проведення Акції

1.1. Період проведення Акції: з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

1.2. Місце проведення Акції – територія міста Чернігів.

1.3. Право на участь в Акції мають Абоненти, передбачені у розділі 2 цих Умов.

1.4. Абоненти, які мають право на участь в Акції згідно з цими Умовами мають право отримати САМ-модуль за акційною ціною 1 (одна) грн. 00 коп.

1.4.1. Під акційною ціною мається на увазі отримання знижки у розмірі 799 (сімсот дев’яносто дев’ять) грн. 00 коп. від повної вартості обладнання.

1.4.2. Повна вартість обладнання, необхідного для підключення до Послуги доступу до мережі Інтернет та доступом до пакету телепрограм у цифровому форматі за допомогою САМ-модуля, становить 800 (вісімсот) грн. 00 коп.

1.4.3. Під отриманням САМ – модуля мається на увазі отримання послуги з встановлення САМ – модуля з урахуванням його вартості.

1.5. Вартість інших додаткових сервісів, матеріалів та обладнання, які не включені до Умов проведення акції, підлягає оплаті згідно чинних Тарифів Організатора.

1.6. За акційною ціною може бути здійснено підключення до Послуги та отримання лише одного САМ-модуля за однією адресою, одним Абонентом з урахуванням цих Умов.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції (надалі — Учасники) є дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років та які в період з 01 квітня 2019 року по 31 грудня 2019 року бажають підключитись до Послуги «Інтернет+ТБ» із доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі лише з тарифним планом «Елітний», а також відповідають вимогам, визначеним цими Умовами.

2.2. В Акції можуть брати участь:

2.2.1. Особи, які не перебувають в договірних відносинах із Організатором та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі, згідно положень цих Умов;

2.2.2. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому форматі, але не є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора та бажають підключитись до Послуги «Інтернет+ТБ» з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі;

2.2.3. Особи, які є Абонентами Послуги доступу до мережі Інтернет Організатора, але не є Абонентами Послуги доступу до пакету телепрограм в аналоговому/цифровому форматі та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі.

2.2.4. Особи, які є Абонентами Послуги «Інтернет+ТБ» тарифних планів «Інтернет+УПП» з доступом до пакету телепрограм в аналоговому форматі «Універсальна програмна послуга — 2013» та бажають підключитись до послуги «Інтернет+ТБ» виключно з доступом до пакету телепрограм в цифровому форматі.

2.3. Для участі в акції необхідно:

 — оформити заявку на підключення на офіційному сайті компанії www.osnova.tv;

 — підписати Заяву про приєднання до регламенту надання телекомунікаційних послуг;

 — підписати відповідну Додаткову угоду до Регламенту надання телекомунікаційних послуг;

 — підписати відповідний Акт прийому – передачі виконаних робіт;

 — сумлінно виконувати умови підписаної Додаткової угоди.

2.4. Не визнаються Учасниками Акції:

2.4.1. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які були абонентами будь-якої з послуг Організатора та відмовились від надання Послуг протягом останніх 6 (шести) місяців до дати початку дії даної Акції.

2.4.2. Особи (в т.ч. особи, які проживають за адресою надання Послуги), які перебували (-ють) в договірних відносинах з Організатором та призупинили надання будь – якої з послуг Організатора протягом останніх 12 (дванадцяти) місяців до дати початку дії даної Акції.

2.4.3. Особи, які не зареєстровані та/або не мають відповідних документів, підтверджуючих їх право власності/співвласності на приміщення за місцем надання Послуги.

2.4.4. Співробітники Організатора.

2.4.5. Юридичні особи та фізичні особи — підприємці.

2.5. Умови Акції не розповсюджуються на осіб, які мають заборгованість перед Організатором за раніше надані Послуги, до моменту погашення даної заборгованості.

2.6. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

3.Інші умови

3.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнювати чи змінювати дані Умови. Повідомлення про доповнення чи зміни будуть оприлюднені на сайті www.osnova.tv. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Умов.

3.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції.

3.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, та/або спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

3.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма умовами, викладеними в цих Умовах, а також зобов’язуються виконувати ці Умови.

3.5. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Послуги, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

Основа (інтернет-провайдер) — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

|стиль_картки=

ОСНОВА™ (повна назва «Єдиний кабельний оператор ОСНОВА™) — чернігівська телекомунікаційна компанія, що надає послуги доступу до мережі Інтернет (на базі технології FTTB) та кабельного телебачення. На початок 2017 року є найбільшим оператором доступу до мережі інтернету (понад 30 тис. абонентів проводового широкосмугового доступу) у Чернігові. Має найбільшу розгалужену мережу доступу до Інтернет у місті Чернігові та долю ринку у доходах і абонентах, що у 2017 році перевищує 55%.[джерело?]

Все почалося з того, що п’ять провайдерів кабельного телебачення в Чернігові («Терра», «Ніса», «Ліга», «КТЦ» та «Дитинець») об’єдналися в єдину структуру під ТМ «Основа». [1]

1 грудня 2009 р. виникла ТМ «Основа». На з’їзді кабельних операторів м. Чернігова було прийнято рішення про спільне використання бренду «Основа» на паритетних умовах. Основна особливість спільного використання торговельної марки — проведення спільної узгодженої між собою тарифної політики і розвиток мереж кожної з компаній, який заснований на географічному розподілі ринку.[2] Того ж дня було відкрито перший Центр обслуговування клієнтів.[3]

За короткий період свого існування ТМ «Основа» розширила мережу майже на всі райони та вулиці міста.

Центри Обслуговування Абонентів[ред. | ред. код]

Центр Обслуговування Абонентів на вул. Рокосовського, 16А

В компанії 3 центри:

 • Соціальний проект «Вільний інтернет» — безкоштовні Wi-Fi зони;
 • Безкоштовний інтернет Wi-Fi — бездротовий високошвидкісний доступ до Інтернет, у різних точках міста;
 • Чернігів онлайн — вебкамери (5 на 2016) на вулицях міста;
 • Основа бонус —  це програма для абонентів, які бажають отримати винагороду за те, що вони надають перевагу послугам кабельного оператора ОСНОВА™, та залишаються його постійними клієнтами.
 • Телеканал «Дитинець» — обласне телебачення, в ефірі якого висвітлюють інформацію, яка стосується життя в Чернігові;
 • ТОВ Viasat Україна — найбільший оператор ефірного телебачення і платного супутникового телебачення преміум-класу. В Україні компанія Viasat представляє 12 тематичних каналів;
 • Телеканал «MusicBox UA» — світова музична телевізійна мережа, що має більше 80 мільйонів абонентів по всьому світу;
 • Компанія «TP-LINK» — виробник мережевого обладнання класу SOHO.

Основы компьютерных сетей. Тема №1. Основные сетевые термины и сетевые модели / Habr

Всем привет. На днях возникла идея написать статьи про основы компьютерных сетей, разобрать работу самых важных протоколов и как строятся сети простым языком. Заинтересовавшихся приглашаю под кат.

Немного оффтопа: Приблизительно месяц назад сдал экзамен CCNA (на 980/1000 баллов) и осталось много материала за год моей подготовки и обучения. Учился я сначала в академии Cisco около 7 месяцев, а оставшееся время вел конспекты по всем темам, которые были мною изучены. Также консультировал многих ребят в области сетевых технологий и заметил, что многие наступают на одни и те же грабли, в виде пробелов по каким-то ключевым темам. На днях пару ребят попросили меня объяснить, что такое сети и как с ними работать. В связи с этим решил максимально подробно и простым языком описать самые ключевые и важные вещи. Статьи будут полезны новичкам, которые только встали на путь изучения. Но, возможно, и бывалые сисадмины подчеркнут из этого что-то полезное. Так как я буду идти по программе CCNA, это будет очень полезно тем людям, которые готовятся к сдаче. Можете держать статьи в виде шпаргалок и периодически их просматривать. Я во время обучения делал конспекты по книгам и периодически читал их, чтобы освежать знания.

Вообще хочу дать всем начинающим совет. Моей первой серьезной книгой, была книга Олиферов «Компьютерные сети». И мне было очень тяжело читать ее. Не скажу, что все было тяжело. Но моменты, где детально разбиралось, как работает MPLS или Ethernet операторского класса, вводило в ступор. Я читал одну главу по несколько часов и все равно многое оставалось загадкой. Если вы понимаете, что какие то термины никак не хотят лезть в голову, пропустите их и читайте дальше, но ни в коем случае не отбрасывайте книгу полностью. Это не роман или эпос, где важно читать по главам, чтобы понять сюжет. Пройдет время и то, что раньше было непонятным, в итоге станет ясно. Здесь прокачивается «книжный скилл». Каждая следующая книга, читается легче предыдущей книги. К примеру, после прочтения Олиферов «Компьютерные сети», читать Таненбаума «Компьютерные сети» легче в несколько раз и наоборот. Потому что новых понятий встречается меньше. Поэтому мой совет: не бойтесь читать книги. Ваши усилия в будущем принесут плоды. Заканчиваю разглагольствование и приступаю к написанию статьи.


Итак, начнем с основных сетевых терминов.

Что такое сеть? Это совокупность устройств и систем, которые подключены друг к другу (логически или физически) и общающихся между собой. Сюда можно отнести сервера, компьютеры, телефоны, маршрутизаторы и так далее. Размер этой сети может достигать размера Интернета, а может состоять всего из двух устройств, соединенных между собой кабелем. Чтобы не было каши, разделим компоненты сети на группы:

1) Оконечные узлы: Устройства, которые передают и/или принимают какие-либо данные. Это могут быть компьютеры, телефоны, сервера, какие-то терминалы или тонкие клиенты, телевизоры.

2) Промежуточные устройства: Это устройства, которые соединяют оконечные узлы между собой. Сюда можно отнести коммутаторы, концентраторы, модемы, маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi.

3) Сетевые среды: Это те среды, в которых происходит непосредственная передача данных. Сюда относятся кабели, сетевые карточки, различного рода коннекторы, воздушная среда передачи. Если это медный кабель, то передача данных осуществляется при помощи электрических сигналов. У оптоволоконных кабелей, при помощи световых импульсов. Ну и у беспроводных устройств, при помощи радиоволн.

Посмотрим все это на картинке:

На данный момент надо просто понимать отличие. Детальные отличия будут разобраны позже.

Теперь, на мой взгляд, главный вопрос: Для чего мы используем сети? Ответов на этот вопрос много, но я освещу самые популярные, которые используются в повседневной жизни:

1) Приложения: При помощи приложений отправляем разные данные между устройствами, открываем доступ к общим ресурсам. Это могут быть как консольные приложения, так и приложения с графическим интерфейсом.

2) Сетевые ресурсы: Это сетевые принтеры, которыми, к примеру, пользуются в офисе или сетевые камеры, которые просматривает охрана, находясь в удаленной местности.

3) Хранилище: Используя сервер или рабочую станцию, подключенную к сети, создается хранилище доступное для других. Многие люди выкладывают туда свои файлы, видео, картинки и открывают общий доступ к ним для других пользователей. Пример, который на ходу приходит в голову, — это google диск, яндекс диск и тому подобные сервисы.

4) Резервное копирование: Часто, в крупных компаниях, используют центральный сервер, куда все компьютеры копируют важные файлы для резервной копии. Это нужно для последующего восстановления данных, если оригинал удалился или повредился. Методов копирования огромное количество: с предварительным сжатием, кодированием и так далее.

5) VoIP: Телефония, работающая по протоколу IP. Применяется она сейчас повсеместно, так как проще, дешевле традиционной телефонии и с каждым годом вытесняет ее.

Из всего списка, чаще всего многие работали именно с приложениями. Поэтому разберем их более подробно. Я старательно буду выбирать только те приложения, которые как-то связаны с сетью. Поэтому приложения типа калькулятора или блокнота, во внимание не беру.

1) Загрузчики. Это файловые менеджеры, работающие по протоколу FTP, TFTP. Банальный пример — это скачивание фильма, музыки, картинок с файлообменников или иных источников. К этой категории еще можно отнести резервное копирование, которое автоматически делает сервер каждую ночь. То есть это встроенные или сторонние программы и утилиты, которые выполняют копирование и скачивание. Данный вид приложений не требует прямого человеческого вмешательства. Достаточно указать место, куда сохранить и скачивание само начнется и закончится.

Скорость скачивания зависит от пропускной способности. Для данного типа приложений это не совсем критично. Если, например, файл будет скачиваться не минуту, а 10, то тут только вопрос времени, и на целостности файла это никак не скажется. Сложности могут возникнуть только когда нам надо за пару часов сделать резервную копию системы, а из-за плохого канала и, соответственно, низкой пропускной способности, это занимает несколько дней. Ниже приведены описания самых популярных протоколов данной группы:

FTP- это стандартный протокол передачи данных с установлением соединения. Работает по протоколу TCP (этот протокол в дальнейшем будет подробно рассмотрен). Стандартный номер порта 21. Чаще всего используется для загрузки сайта на веб-хостинг и выгрузки его. Самым популярным приложением, работающим по этому протоколу — это Filezilla. Вот так выглядит само приложение:


TFTP- это упрощенная версия протокола FTP, которая работает без установления соединения, по протоколу UDP. Применяется для загрузки образа бездисковыми рабочими станциями. Особенно широко используется устройствами Cisco для той же загрузки образа и резервных копий.

Интерактивные приложения. Приложения, позволяющие осуществить интерактивный обмен. Например, модель «человек-человек». Когда два человека, при помощи интерактивных приложений, общаются между собой или ведут общую работу. Сюда относится: ICQ, электронная почта, форум, на котором несколько экспертов помогают людям в решении вопросов. Или модель «человек-машина». Когда человек общается непосредственно с компьютером. Это может быть удаленная настройка базы, конфигурация сетевого устройства. Здесь, в отличие от загрузчиков, важно постоянное вмешательство человека. То есть, как минимум, один человек выступает инициатором. Пропускная способность уже более чувствительна к задержкам, чем приложения-загрузчики. Например, при удаленной конфигурации сетевого устройства, будет тяжело его настраивать, если отклик от команды будет в 30 секунд.

Приложения в реальном времени. Приложения, позволяющие передавать информацию в реальном времени. Как раз к этой группе относится IP-телефония, системы потокового вещания, видеоконференции. Самые чувствительные к задержкам и пропускной способности приложения. Представьте, что вы разговариваете по телефону и то, что вы говорите, собеседник услышит через 2 секунды и наоборот, вы от собеседника с таким же интервалом. Такое общение еще и приведет к тому, что голоса будут пропадать и разговор будет трудноразличимым, а в видеоконференция превратится в кашу. В среднем, задержка не должна превышать 300 мс. К данной категории можно отнести Skype, Lync, Viber (когда совершаем звонок).

Теперь поговорим о такой важной вещи, как топология. Она делится на 2 большие категории: физическая и логическая. Очень важно понимать их разницу. Итак, физическая топология — это как наша сеть выглядит. Где находятся узлы, какие сетевые промежуточные устройства используются и где они стоят, какие сетевые кабели используются, как они протянуты и в какой порт воткнуты. Логическая топология — это каким путем будут идти пакеты в нашей физической топологии. То есть физическая — это как мы расположили устройства, а логическая — это через какие устройства будут проходить пакеты.

Теперь посмотрим и разберем виды топологии:

1) Топология с общей шиной (англ. Bus Topology)


Одна из первых физических топологий. Суть состояла в том, что к одному длинному кабелю подсоединяли все устройства и организовывали локальную сеть. На концах кабеля требовались терминаторы. Как правило — это было сопротивление на 50 Ом, которое использовалось для того, чтобы сигнал не отражался в кабеле. Преимущество ее было только в простоте установки. С точки зрения работоспособности была крайне не устойчивой. Если где-то в кабеле происходил разрыв, то вся сеть оставалась парализованной, до замены кабеля.

2) Кольцевая топология (англ. Ring Topology)


В данной топологии каждое устройство подключается к 2-ум соседним. Создавая, таким образом, кольцо. Здесь логика такова, что с одного конца компьютер только принимает, а с другого только отправляет. То есть, получается передача по кольцу и следующий компьютер играет роль ретранслятора сигнала. За счет этого нужда в терминаторах отпала. Соответственно, если где-то кабель повреждался, кольцо размыкалось и сеть становилась не работоспособной. Для повышения отказоустойчивости, применяют двойное кольцо, то есть в каждое устройство приходит два кабеля, а не один. Соответственно, при отказе одного кабеля, остается работать резервный.

3) Топология звезда (англ. Star Topology)


Все устройства подключаются к центральному узлу, который уже является ретранслятором. В наше время данная модель используется в локальных сетях, когда к одному коммутатору подключаются несколько устройств, и он является посредником в передаче. Здесь отказоустойчивость значительно выше, чем в предыдущих двух. При обрыве, какого либо кабеля, выпадает из сети только одно устройство. Все остальные продолжают спокойно работать. Однако если откажет центральное звено, сеть станет неработоспособной.

4)Полносвязная топология (англ. Full-Mesh Topology)


Все устройства связаны напрямую друг с другом. То есть с каждого на каждый. Данная модель является, пожалуй, самой отказоустойчивой, так как не зависит от других. Но строить сети на такой модели сложно и дорого. Так как в сети, в которой минимум 1000 компьютеров, придется подключать 1000 кабелей на каждый компьютер.

5)Неполносвязная топология (англ. Partial-Mesh Topology)


Как правило, вариантов ее несколько. Она похожа по строению на полносвязную топологию. Однако соединение построено не с каждого на каждый, а через дополнительные узлы. То есть узел A, связан напрямую только с узлом B, а узел B связан и с узлом A, и с узлом C. Так вот, чтобы узлу A отправить сообщение узлу C, ему надо отправить сначала узлу B, а узел B в свою очередь отправит это сообщение узлу C. В принципе по этой топологии работают маршрутизаторы. Приведу пример из домашней сети. Когда вы из дома выходите в Интернет, у вас нет прямого кабеля до всех узлов, и вы отправляете данные своему провайдеру, а он уже знает куда эти данные нужно отправить.

6) Смешанная топология (англ. Hybrid Topology)


Самая популярная топология, которая объединила все топологии выше в себя. Представляет собой древовидную структуру, которая объединяет все топологии. Одна из самых отказоустойчивых топологий, так как если у двух площадок произойдет обрыв, то парализована будет связь только между ними, а все остальные объединенные площадки будут работать безотказно. На сегодняшний день, данная топология используется во всех средних и крупных компаниях.

И последнее, что осталось разобрать — это сетевые модели. На этапе зарождения компьютеров, у сетей не было единых стандартов. Каждый вендор использовал свои проприетарные решения, которые не работали с технологиями других вендоров. Конечно, оставлять так было нельзя и нужно было придумывать общее решение. Эту задачу взвалила на себя международная организация по стандартизации (ISO — International Organization for Standartization). Они изучали многие, применяемые на то время, модели и в результате придумали модель OSI, релиз которой состоялся в 1984 году. Проблема ее была только в том, что ее разрабатывали около 7 лет. Пока специалисты спорили, как ее лучше сделать, другие модели модернизировались и набирали обороты. В настоящее время модель OSI не используют. Она применяется только в качестве обучения сетям. Мое личное мнение, что модель OSI должен знать каждый уважающий себя админ как таблицу умножения. Хоть ее и не применяют в том виде, в каком она есть, принципы работы у всех моделей схожи с ней.

Состоит она из 7 уровней и каждый уровень выполняет определенную ему роль и задачи. Разберем, что делает каждый уровень снизу вверх:

1) Физический уровень (Physical Layer): определяет метод передачи данных, какая среда используется (передача электрических сигналов, световых импульсов или радиоэфир), уровень напряжения, метод кодирования двоичных сигналов.

2) Канальный уровень (Data Link Layer): он берет на себя задачу адресации в пределах локальной сети, обнаруживает ошибки, проверяет целостность данных. Если слышали про MAC-адреса и протокол «Ethernet», то они располагаются на этом уровне.

3) Сетевой уровень (Network Layer): этот уровень берет на себя объединения участков сети и выбор оптимального пути (т.е. маршрутизация). Каждое сетевое устройство должно иметь уникальный сетевой адрес в сети. Думаю, многие слышали про протоколы IPv4 и IPv6. Эти протоколы работают на данном уровне.

4) Транспортный уровень (Transport Layer): Этот уровень берет на себя функцию транспорта. К примеру, когда вы скачиваете файл с Интернета, файл в виде сегментов отправляется на Ваш компьютер. Также здесь вводятся понятия портов, которые нужны для указания назначения к конкретной службе. На этом уровне работают протоколы TCP (с установлением соединения) и UDP (без установления соединения).

5) Сеансовый уровень (Session Layer): Роль этого уровня в установлении, управлении и разрыве соединения между двумя хостами. К примеру, когда открываете страницу на веб-сервере, то Вы не единственный посетитель на нем. И вот для того, чтобы поддерживать сеансы со всеми пользователями, нужен сеансовый уровень.

6) Уровень представления (Presentation Layer): Он структурирует информацию в читабельный вид для прикладного уровня. Например, многие компьютеры используют таблицу кодировки ASCII для вывода текстовой информации или формат jpeg для вывода графического изображения.

7) Прикладной уровень (Application Layer): Наверное, это самый понятный для всех уровень. Как раз на этом уроне работают привычные для нас приложения — e-mail, браузеры по протоколу HTTP, FTP и остальное.

Самое главное помнить, что нельзя перескакивать с уровня на уровень (Например, с прикладного на канальный, или с физического на транспортный). Весь путь должен проходить строго с верхнего на нижний и с нижнего на верхний. Такие процессы получили название инкапсуляция (с верхнего на нижний) и деинкапсуляция (с нижнего на верхний). Также стоит упомянуть, что на каждом уровне передаваемая информация называется по-разному.

На прикладном, представления и сеансовым уровнях, передаваемая информация обозначается как PDU (Protocol Data Units). На русском еще называют блоки данных, хотя в моем круге их называют просто данные).

Информацию транспортного уровня называют сегментами. Хотя понятие сегменты, применимо только для протокола TCP. Для протокола UDP используется понятие — датаграмма. Но, как правило, на это различие закрывают глаза.
На сетевом уровне называют IP пакеты или просто пакеты.

И на канальном уровне — кадры. С одной стороны это все терминология и она не играет важной роли в том, как вы будете называть передаваемые данные, но для экзамена эти понятия лучше знать. Итак, приведу свой любимый пример, который помог мне, в мое время, разобраться с процессом инкапсуляции и деинкапусуляции:

1) Представим ситуацию, что вы сидите у себя дома за компьютером, а в соседней комнате у вас свой локальный веб-сервер. И вот вам понадобилось скачать файл с него. Вы набираете адрес страницы вашего сайта. Сейчас вы используете протокол HTTP, которые работает на прикладном уровне. Данные упаковываются и спускаются на уровень ниже.

2) Полученные данные прибегают на уровень представления. Здесь эти данные структурируются и приводятся в формат, который сможет быть прочитан на сервере. Запаковывается и спускается ниже.

3) На этом уровне создается сессия между компьютером и сервером.

4) Так как это веб сервер и требуется надежное установление соединения и контроль за принятыми данными, используется протокол TCP. Здесь мы указываем порт, на который будем стучаться и порт источника, чтобы сервер знал, куда отправлять ответ. Это нужно для того, чтобы сервер понял, что мы хотим попасть на веб-сервер (стандартно — это 80 порт), а не на почтовый сервер. Упаковываем и спускаем дальше.

5) Здесь мы должны указать, на какой адрес отправлять пакет. Соответственно, указываем адрес назначения (пусть адрес сервера будет 192.168.1.2) и адрес источника (адрес компьютера 192.168.1.1). Заворачиваем и спускаем дальше.

6) IP пакет спускается вниз и тут вступает в работу канальный уровень. Он добавляет физические адреса источника и назначения, о которых подробно будет расписано в последующей статье. Так как у нас компьютер и сервер в локальной среде, то адресом источника будет являться MAC-адрес компьютера, а адресом назначения MAC-адрес сервера (если бы компьютер и сервер находились в разных сетях, то адресация работала по-другому). Если на верхних уровнях каждый раз добавлялся заголовок, то здесь еще добавляется концевик, который указывает на конец кадра и готовность всех собранных данных к отправке.

7) И уже физический уровень конвертирует полученное в биты и при помощи электрических сигналов (если это витая пара), отправляет на сервер.

Процесс деинкапсуляции аналогичен, но с обратной последовательностью:

1) На физическом уровне принимаются электрические сигналы и конвертируются в понятную битовую последовательность для канального уровня.

2) На канальном уровне проверяется MAC-адрес назначения (ему ли это адресовано). Если да, то проверяется кадр на целостность и отсутствие ошибок, если все прекрасно и данные целы, он передает их вышестоящему уровню.

3) На сетевом уровне проверяется IP адрес назначения. И если он верен, данные поднимаются выше. Не стоит сейчас вдаваться в подробности, почему у нас адресация на канальном и сетевом уровне. Это тема требует особого внимания, и я подробно объясню их различие позже. Главное сейчас понять, как данные упаковываются и распаковываются.

4) На транспортном уровне проверяется порт назначения (не адрес). И по номеру порта, выясняется какому приложению или сервису адресованы данные. У нас это веб-сервер и номер порта — 80.

5) На этом уровне происходит установление сеанса между компьютером и сервером.

6) Уровень представления видит, как все должно быть структурировано и приводит информацию в читабельный вид.

7) И на этом уровне приложения или сервисы понимают, что надо выполнить.

Много было написано про модель OSI. Хотя я постарался быть максимально краток и осветить самое важное. На самом деле про эту модель в Интернете и в книгах написано очень много и подробно, но для новичков и готовящихся к CCNA, этого достаточно. Из вопросов на экзамене по данной модели может быть 2 вопроса. Это правильно расположить уровни и на каком уровне работает определенный протокол.

Как было написано выше, модель OSI в наше время не используется. Пока разрабатывалась эта модель, все большую популярность получал стек протоколов TCP/IP. Он был значительно проще и завоевал быструю популярность.
Вот так этот стек выглядит:


Как видно, он отличается от OSI и даже сменил название некоторых уровней. По сути, принцип у него тот же, что и у OSI. Но только три верхних уровня OSI: прикладной, представления и сеансовый объединены у TCP/IP в один, под названием прикладной. Сетевой уровень сменил название и называется — Интернет. Транспортный остался таким же и с тем же названием. А два нижних уровня OSI: канальный и физический объединены у TCP/IP в один с названием — уровень сетевого доступа. Стек TCP/IP в некоторых источниках обозначают еще как модель DoD (Department of Defence). Как говорит википедия, была разработана Министерством обороны США. Этот вопрос встретился мне на экзамене и до этого я про нее ничего не слышал. Соответственно вопрос: «Как называется сетевой уровень в модели DoD?», ввел меня в ступор. Поэтому знать это полезно.

Было еще несколько сетевых моделей, которые, какое то время держались. Это был стек протоколов IPX/SPX. Использовался с середины 80-х годов и продержался до конца 90-х, где его вытеснила TCP/IP. Был реализован компанией Novell и являлся модернизированной версией стека протоколов Xerox Network Services компании Xerox. Использовался в локальных сетях долгое время. Впервые IPX/SPX я увидел в игре «Казаки». При выборе сетевой игры, там предлагалось несколько стеков на выбор. И хоть выпуск этой игры был, где то в 2001 году, это говорило о том, что IPX/SPX еще встречался в локальных сетях.

Еще один стек, который стоит упомянуть — это AppleTalk. Как ясно из названия, был придуман компанией Apple. Создан был в том же году, в котором состоялся релиз модели OSI, то есть в 1984 году. Продержался он совсем недолго и Apple решила использовать вместо него TCP/IP.

Также хочу подчеркнуть одну важную вещь. Token Ring и FDDI — не сетевые модели! Token Ring — это протокол канального уровня, а FDDI это стандарт передачи данных, который как раз основывается на протоколе Token Ring. Это не самая важная информация, так как эти понятия сейчас не встретишь. Но главное помнить о том, что это не сетевые модели.

Вот и подошла к концу статья по первой теме. Хоть и поверхностно, но было рассмотрено много понятий. Самые ключевые будут разобраны подробнее в следующих статьях. Надеюсь теперь сети перестанут казаться чем то невозможным и страшным, а читать умные книги будет легче). Если я что-то забыл упомянуть, возникли дополнительные вопросы или у кого есть, что дополнить к этой статье, оставляйте комментарии, либо спрашивайте лично. Спасибо за прочтение. Буду готовить следующую тему.

Leave a comment